Channeling

Channeling/channelen, is een steeds bekender wordend begrip. Maar wat is het nu eigenlijk en wat kun je ermee? Letterlijk vertaald is channelen: kanaliseren. Een "channel" is dus een kanaal, een doorgeefluik.

In het kader waarin ik spreek over channeling, is de channeling de verkregen informatie die ik als kanaal door mag geven aan eenieder die behoefte heeft aan informatie en advies vanuit de Hogere sferen van Licht. Dit gebeurt via de weg van heldersprekend-, helderhorend-, helderziend- en heldervoelendheid. Feitelijk geef ik de informatie, adviezen en inzichten door aan de mens via de weg van het Licht, door middel van het in open contact staan met mijn Geestelijke Begeleiding.

Via deze weg wordt er gewerkt aan Bewustzijnsgroei, bewust worden van en het bewust willen leren en geestelijk willen groeien vanuit de ziel, hetgeen in de vertaling komt in het dagelijkse leven. Het dagelijkse leven is dan ook de grootste leerschool; "Hoe ga ik om met alles wat er op mijn levenspad voorkomt?"

Inzicht

Een channeling is bedoeld om inzicht te geven in allerlei zaken die belangrijk zijn in het leven. En vooral ook om inzicht te geven in jezelf; wie ben ik, wat doe ik, wat moet ik leren doorgronden in mijzelf, wat leer ik van deze gebeurtenissen, hoe ga ik om met mijzelf en met de ander, wat is mijn plaats in dit leven?

Inzicht is een voorwaarde voor innerlijke groei, het is de basissteen voor bewustzijnsgroei. Inzicht geleidt de mens naar voortdurend dieper begrijpen en naar een groeiend zicht toe te kunnen laten in zichzelf. Deze vorm van inzicht is noodzakelijk voor ieder die wil leren en groeien vanuit de ziel. Hoe groter dit zielebewustzijn, hoe meer begrip kan komen in het dagelijkse leven. Zonder inzicht is geen waarachtige groei mogelijk.

Groeiend inzicht geeft een meerwaarde aan het denken. Gedachtenkracht is de snelste beïnvloeding van en door de mens zelf. Denken is een zeer krachtige energie welke zijn doorwerking geeft aan de manier van je voelen, je handelen en je levenshouding. Hoe bewuster de persoon zich is van de manier van het eigen denken, voelen spreken en handelen hoe meer hij/zij leert van zichzelf en zijn/haar eigen leven met bijbehorende problemen en levensvragen. Hierdoor ontstaat een steeds verder groeiend inzicht in het eigen levenspad en in de groei van het eigen bewustzijn.

De mens is meer

Want de mens is niet alleen maar een lichaam met een ratio, die veel kan leren en kan functioneren vanuit wat hij/zij heeft geleerd vanuit het mentale zijn. De mens is veel meer. De mens is een wezen van energie, Lichtenergie, Lichtkracht, een vonk van Licht vanuit iets veel groters, een vonk vanuit de enorme Oerbron van het bestaan, Goddelijke Energie, Kosmische energie. De mens is een ziel, een Vonk Gods, die leeft en groeit door de werking van de GeestGods; een Geestelijke Energie die voortdurend zorgt voor geestelijke voeding, geestelijke levenskracht voor de ziel, die wordt gedragen in en door de mens.

Je zou het ook zo kunnen zeggen;

De ziel is de schakel tussen Geest en lichaam
De ziel is de zone waarin bewust wordt geleerd.
De ziel is het hart van de geestelijke spirituele ontwikkeling.

De persoonlijkheid is het dagelijkse "werkveld",
De persoonlijkheid leert door aan zichzelf te werken, zich te zuiveren van allerlei zaken.
Het lichaam is de tempel, de tempel van de ziel.

Zonder ziel geen lichaam. Zonder Geest geen ziel. Zonder Geest geen leven.
God is Geest.
Geest is het Goddelijke bestaan.
Geest is energie.

Bewustzijnsgroei en healing

De ziel heeft het Goddelijke bewustzijn in zich. Dit bewustzijn (het Goddelijke Licht) komt in verdrukking als de ziel de Geest niet toestaat verder door te dringen in haar kern, in haar wezen. Geest in ziel en lichaam is de voedingsbron van het gehele evolutieproces van de ziel, van de groeiende mens: het evolutieproces dat plaatsvindt door middel van bewust willen leren.

Bewustzijnsgroei kan dan ook alleen plaatsvinden als men bereid is te leren. Hierdoor ontstaat een groeiende diepgang in het (eigen) leven, of men diept situaties uit waardoor meer begrip ontstaat voor dat wat er is. Met de nieuwe inzichten zijn deuren geopend waardoor veranderingen mogelijk worden die voorheen niet mogelijk waren. Dit in de eigen innerlijke wereld, welke zijn doorwerking geeft in de uiterlijke wereld.

Een channeling reikt aan, geeft mogelijkheden tot leren, maar de persoon, de mens doet het (innerlijke) werk zelf. En elke keer dat een levensles is geleerd en is opgenomen, zal je bemerken er geestelijk een rijker en wijzer mens van te worden.

Een channeling is een hulpmiddel, een informatiebron om door middel van inzicht steeds meer tot heelheid te kunnen komen in het eigen Zijn. De informatie die via de channeling wordt doorgegeven komt uit de Bron van Universele Liefde, Licht en Wijsheid. Er wordt gesproken door de "Meesters van het Witte Licht" met als doel bewustzijnsgroei en healing te stimuleren en het licht in ieders groei aan te raken.